Alimenty od małżonka

Jesteś po rozwodzie? Sprawdź, czy przysługują Ci alimenty od małżonka. Alimenty od małżonka – przesłanki Przesłankami do otrzymania alimentów od małżonka jest wyraźne pogorszenie sytuacji majątkowej lub pozostawanie w niedostatku. Pierwsza przesłanka dotycząca pogorszenia sytuacji […]

Orzecznictwo – alimenty od małżonka

Ustanie obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony przebywającej na bezpłatnym urlopie wychowawczym z racji sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 maja 2014 r., IV RC 494/13 Małżonek znajduje się […]

Orzecznictwo – rozwód z orzeczeniem o winie

Brak stopniowalności winy za rozkład pożycia małżeńskiego Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 r., I ACa 1122/13 Na gruncie przepisów rozwodowych za zawinione w rozumieniu art. 57 § 1 KRO uznaje […]

Prawa i obowiązki świadka

Kto może być świadkiem w postępowaniu karnym? Na co dzień nie zadajemy sobie tego pytania…żyjemy zabiegani o tzw. dobra materialne tego świata. Ale czasem możemy być świadkiem jakiegoś zdarzenia, które narusza obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy […]

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie bardzo często jest postępowaniem trudnym oraz zdarza się, że stanowi on traumę dla jednego z małżonków. Zdarza się również, że jeden z małżonków celowo przedłuża postępowanie rozwodowe, aby zrobić drugiej […]

Orzecznictwo – rozwód bez orzekania o winie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r.,  I CO 5/55 Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za […]

Pobieranie plików z Internetu

Poprzedni artykuł omawiał charakter i specyfikę pobierania plików z Internetu na zasadzie P2M. Ten artykuł jest przeciwieństwem. Przedstawia zatem kwestię jaką jest pobieranie plików z Internetu za pośrednictwem P2P oraz czy pobieranie gier przez Internet […]

P2M – pobieranie plików, a ich legalność

W dobie dzisiejszych czasów większość z nas pobiera pliki z Internetu, nie zastanawiając się nad konsekwencjami prawnymi jakie mogą nas spotkać. Coraz więcej pojawia się również informacji, że policja weszła do prywatnego domu łapiąc drobnego […]

Taniec z Olbrzymem, czyli jednostka wobec prawa

Dla ludzi zajmujących się prawem, prawo kreśli się jako zrozumiałe reguły gry. Znane są zasady i tymi zasadami potrafią się posługiwać. Prawo wyznacza kształt życia publicznego oraz granice działania jednostek, grup społecznych. Potrzeba regulacji życia […]

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Potrzebne dokumenty Do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności potrzebne będą takie dokumenty jak: wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie – ważne jest tylko 30 dni od daty wypełnienia, kserokopia dokumentacji medycznej, poświadczona […]